Project history

Сервіс СТИМУЛУС (з 2018; розробник: к.філол.н. Загородня Ольга Феліксівна – лінгвістичний алгоритм) був створений на основі комп’ютерної інтерактивної програми під назвою “Інформаційно-аналітична система накопичення, опрацювання й інтерпретації даних асоціативних експериментів “STIMULUS” і є її вдосконаленою, розширеною, полілінгвальною версією он-лайн.

Розробниками комп’ютерної програми “STIMULUS” (2015 – 2017) є:

Загородня Ольга Феліксівна (постановка завдання, лінгвістичний алгоритм та аналіз результатів роботи програмного комплексу);
к.т.н., доц. Загородній Юрій Віталійович (1970 – 2017) (реалізація лінгвістичного алгоритму, налагодження програмного комплексу, технічна підтримка).

Особливості будови, функціоналу і можливостей використання КС “STIMULUS” були викладені у таких наукових роботах:

  • Загородня О.Ф. Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв’язків. Мова і культура: зб. наук. праць / гол. ред. Д.С. Бураго. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16, Т. 5 (167). С. 28–37;
  • Загородня О.Ф., Загородній Ю.В. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій для обробки даних асоціативних експериментів. Мова і культура : зб. наук. праць / гол. ред. Д.С. Бураго. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. С. 502–511;
  • Загородня О.Ф. Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне опрацювання результатів асоціативних експериментів). Дисс… канд. філол. наук. – 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. – 256 с.;
  • Загородня О.Ф. Система опрацювання результатів асоціативних експериментів “STIMULUS”. Українська мова. № 2 (66), 2018. С. 115 – 130.
  • Загородня О.Ф., Недашківська Т.Є. Комплексний аналіз стимулів в асоціативному експерименті. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : зб. наук. праць / гол. ред. Л.О. Калмикова. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. Вип. 18 (г). С. 41–61.

З грудня 2018 року СТИМУЛУС функціонує як он-лайн продукт з полілінгвальним інтерфейсом (координатор: Загородня Ольга Феліксівна).