Gratitude

Висловлюємо щиру подяку тим, хто у різний час порадами, натхненням, заохоченнями, зауваженнями, підтримкою, роботою думки і рук долучався до створення лінгвістичного комплексу КП “STIMULUS” – веб-сервіс СТИМУЛУС, а саме:

Науковим консультантам:

 • к.філол.н., доц. Недашківській Тетяні Євгенівні (Житомирський державний університет імені Івана Франка), без якої не було б самої ідеї створення асоціативних портретів суспільства і яка у 1998 році надихнула розробляти питання психолінгвістики та працювати з асоціативним експериментом;
 • д.філол.н., проф. Карпіловській Євгенії Анатоліївні (Інститут української мови НАН України), яка вельми підтримала ідею створення асоціативних баз та осучаснення асоціативної лінгвістики України.
 • к.т.н., доц., доц. кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загородньому Юрію Віталійовичу, без творчих зусиль якого не було би самої системи КП “STIMULUS” та її продовження в інтернет-форматі.

Науковцям відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України:

 • член-кореспондентові НАН України, д.філол.н.,проф., провід.наук.сп. Клименко Ніні Федорівні, 
 • д.філол.н., ст.наук.сп. Кислюк Ларисі Павлівні,
 • к.філол.н., ст. наук. сп. Козирєвій Зінаїді Георгіївні,
 • к.філол.н., ст. наук. сп. Критській Валентині Іванівні,
 • к.філол.н., ст. наук. сп. Романюк Юлії Віталіївні,
 • к.філол.н., ст. наук. сп. Сніжко Наталії Володимирівні,
 • а також
  д.філол.н., проф., провід. наук. сп. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики НАН України Соколовій Світлані Олегівні
  - за підтримку і заохочення розвивати інструментарій асоціативної лінгвістики КП “STIMULUS”, поштовх до створення он-лайн продукту.

Науковцям Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:

 • д.філол.н., проф. Корольовій Аллі Валер’янівні,
 • д.філол.н., проф. Толчеєвій Тетяні Станіславівні,
 • д.філол.н, проф. Кравцовій Юлії Валентинівні,
 • д.філол. н., проф. Іваненко Світлані Мар’янівні,
 • д.філол.н., проф. Зернецькій Аллі Анатоліївні,
 • д.філол. н., проф. Івановій Людмилі Петрівні,
 • а також:
  д.філол.н., доц., проф. кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Дарчук Наталії Петрівні,
 • к.філол.н., доц. Мінчак Галині Богданівні (Київський національний лінгвістичний університет),
 • д.філол.н., проф. Нікітіній Фіонілі Олексіївні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
 • д.філол.н., проф. Компанцевій Ларисі Феліксівні (Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України),
 • д.філол.н., проф. Деменчуку Олегу Володимировичу (Рівненський державний гуманітарний університет),
 • д.філол.н., проф. Глущенку Володимиру Андрійовичу (Донбаський державний педагогічний університет),
 • д.філол.н., проф. Завальнюк Інні Яківні (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського),
 • д.філол.н., проф. Левченко Олені Петрівні (Національний університет “Львівська політехніка”),
 • к.філол.н., доц. Жуковській Вікторії Вікторівні (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 • к.філол.н., доц. Кушмар Лесі Вікторівні (Київський національний торговельно-економічний університет).
 • к.філол.н., доц. Таран Аллі Анатоліївні (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),
 • к.філол.н., доц. Засєкіну Сергію Васильовичу (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
  – за влучні рекомендації та наукові зауваження під час роботи над КП “STIMULUS” та публікацій матеріалів проекту.

Колегам-психолінгвістам, науковцям кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, організаторам щорічних науково-практичних конференцій “Психолінгвістика в сучасному світі”, співробітникам психолінгвістичної лабораторії у Переяславі-Хмельницькому:

 • д.психол.н., проф. Калмиковій Ларисі Олександрівні,
 • к.пед.н., доц. Харченко Наталії Валентинівні,
 • к.пед.н. Мисан Інні Володимирівні,
 • а також
  д.філол.наук, доц. Кійко Юрію Євгеновичу (Чернівецький національний університет імені Юрія федьковича)
  – за велику зацікавленість та висловлену необхідність і актуальність запровадження автоматизованого опрацювання результатів асоціативних досліджень, заохочення, стимул, поштовх до створення веб-сервісу СТИМУЛУС і поради під час попередньої роботи над комп’ютерною програмою-інструментом.

Д.філол.н., проф. Горошко Олені Ігорівні за монографію “Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента” (2001), яка стала поштовхом і допомогою у розробленні математичного апарату лінгвістичного комплексу КП “STIMULUS” – веб-сервіс СТИМУЛУС.

Колегам математичного профілю, науковцям кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного університета імені Тараса Шевченка:

 • д.фіз.-мат. н., проф., академіку Академії Наук ВШ України Наконечному Олександру Григоровичу (за поштовх до їдеї полілінгвального інтерфейсу СТИМУЛУС),
 • к. фіз.-мат.н., доц. Зінько Петру Миколайовичу,
 • а також
  д.фіз.- мат.н., проф., академіку Національної академії статистики, обліку та аудиту Моцному Федіру Васильовичу
  – за докладні та вельми необхідні консультації під час розробки математичного апарату лінгвістичного комплексу КП “STIMULUS” – веб-сервіс СТИМУЛУС.

Сподіваємося на подальшу співпрацю і підтримку проекту!

Наперед віддячуємо усім, хто використає он-лайн-інструмент СТИМУЛУС у своїх дослідженнях, долучиться до створення новітньої асоціативної бази української мовної свідомості, а також іноземним колегам, які використають цей інструмент у якості оператора досліджень власної вітчизняної мовної свідомості або для створення асоціативних словників.

Оскільки проект СТИМУЛУС є некомерційним, вільнодоступним і потребує фінансової підтримки для утримання інтернет-майданчика і безперервного функціонування, висловлюємо вдячність усім, хто долучиться до фінансової підтримки проекту посильними внесками у будь-якому розмірі, а також тим, хто забажає спонсорувати цей проект.