Інструкція для користувача

Мета цього розділу - показати користувачам сервісу, як створювати свої дослідження на сервісі СТИМУЛУС, збирати відповіді респондентів і опрацьовувати отримані результати.

Користувачам не потрібно встановлювати допоміжні додатки і програми: дослідження створюється у тілі сервісу і доступне користувачу з будь-якого браузера.

Усі результати створеного користувачем дослідження конфіденційні, доступні лише користувачу-науковцю на його власноруч створеній сторінці. Опитування он-лайн досягається за допомогою згенерованого посилання, яке дослідник самостійно поширює серед потенційних респондентів. При цьому респондентам не доступні отримані результати, аж поки дослідник сам не оприлюднить їх. Таким чином зберігається авторське право науковця на його експериментальний проект.

Інтерфейс СТИМУЛУСУ доступний на трьох мовах: українській, англійській, російській. Переключення мови інтерфейсу здійснюємо в рубриці “Мова”.

У сервісі СТИМУЛУС виділяють дві ролі користувачів: "Дослідник" і "Респондент".

"Дослідник" - це той, хто створює опитування, проводить роботу, збирає дані асоціативного експерименту.

"Респондент" – це людина, яку анкетують, учасник опитування, той, хто вводить свої анкетні дані й асоціації. Людина, яка зареєструвала власне дослідження в тілі СТИМУЛУСА і стала Дослідником, може взяти участь у іншому дослідженні в тілі СТИМУЛУСА і стати Респондентом. В свою чергу, Респондент (за бажанням) може зареєструвати своє дослідження і стати Дослідником.

Для початку роботи з сервісом СТИМУЛУС користувачу необхідно зареєструватися.

Реєстрація доступна декількома шляхами:

  1. через електронну пошту (логін, пароль, підтвердження через електронну пошту).
  2. за допомогою акаунтів в соціальних мережах.

Реєстрація упереджує хаотичне оперування сервісом, створює реєстр користувачів, уможливлює наукову достовірність розміщених у тілі сервісу даних.

Усі анкетні дані користувачів є конфіденційними. Усі анкетні дані респондентів, які беруть участь у дослідженнях за посиланнями, мають статистичний характер і зберігають анонімність.

ВАЖЛИВО!
Розробники і модератори сервісу СТИМУЛУС звертаються до користувачів і респондентів вводити достовірні дані про свій вік, стать, професію тощо, для того, щоб не спотворювати ані результатів чужих досліджень, ані самої ідеї існування СТИМУЛУСУ як наукового проекту.

Розділ "Дослідження" є основним в роботі науковця. В цьому розділі можливо здійснити такі дії:

  1. Створити нове (або відредагувати своє раніше зареєстроване) дослідження.
  2. Ввести стимули, а також (за бажанням) компоненти стимулів для проведення власного дослідження (при необхідності усі введені компоненти можливо відредагувати).
  3. Отримати від сервісу згенероване посилання для проведення опитування он-лайн (у підрозділі “Збір відповідей”).
  4. Ввести асоціації на стимули, а також анкетні дані респондентів вручну (якщо опитування проводилося офф-лайн).
  5. Опрацювати асоціації респондентів (за бажанням виділити компоненти значень, оцінити конотації тощо; бази компонентів і оцінювання конотацій дослідник здійснює самостійно).
  6. Переглянути загальну статистику респондентської аудиторії.
  7. Проаналізувати отримані результати (асоціативні поля, статистичні показники тощо).
  8. Скористатися візуальною підтримкою дослідження.

Як працює додаток "Дослідження"?

У підрозділі "Стимули" можливо створити список стимулів для опитування, створити бази компонентів лексичного й асоціативного значень, парадигми асоціативних зв’язків для кожного стимулу. Усі елементи баз можливо відредагувати і видалити за необхідності. З видаленням стимулу видаляється уся інформація про нього.

Підрозділ "Анкети" демонструє досліднику анкети, заповнені респондентами он-лайн за допомогою посилання. В цьому підрозділі дослідник може вручну додавати анкети дослідження офф-лайн, опрацьовувати анкети (за бажанням) за допомогою створених попередньо баз компонентів. Некоректно заповнені анкети та асоціації можливо видаляти.

Якщо дослідник створив бази компонентів значень, асоціативних зв’язків, проаналізував і опрацював реакції респондентів, то він може скористатися візуальним супроводом свого дослідження. Побудову зведених таблиць і графіків за результатами опрацьованих даних СТИМУЛУС здійснює автоматично. Аналіз даних доступний у розширених меню трьох підрозділів: "Аналітика", "Якісний аналіз" і "Кількісний аналіз".

Що таке "Асоціативна база"?

І Дослідники, і Респонденти, а також усі, хто зацікавлений в операціях СТИМУЛУСА як проекта з дослідження української мовної свідомості, пересічні громадяни і науковці різного віку, статі, професій тощо, можуть взяти участь у якості респондентів у поповненні новітньої асоціативної бази у рубриці сервісу під назвою “Асоціативна база”. Результати опитувань у рубриці “Асоціативна база” є загальнодоступними, оскільки мають на меті оприлюднити створені он-лайн асоціативні поля розміщених в Асоціативній базі стимулів. Фактично, “Асоціативна база” представлятиме собою великий асоціативний словник он-лайн, який буде містити новітні дані опитувань. Отримані асоціативні поля можуть бути використані науковцями різних галузей за їх власною метою (аналіз, написання статей, пересічна зацікавленість).

Результати, розміщені в рубриці "Асоціативна база", є науково релевантними, оскільки будь-який користувач сервиса СТИМУЛУС перед оперуванням системою проходить обов’язкову реєстрацію з введенням правдивих анкетних даних (вік, стать, професія, рідна мова, зайнятість, країна і місто проживання тощо). Статистичні показники респондентської аудиторії “Асоціативної бази” є загальнодоступними.