Про проект

Розбудову веб-сервісу СТИМУЛУС розпочато у 2018 році на основі авторської комп’ютерної програми “STIMULUS” (2015-2017).

Лінгвістичний комплекс “КП “STIMULUS” - веб-сервіс СТИМУЛУС” створено на потужній науковій базі вітчизняних і закордонних досліджень з лінгвістики, психології, психолінгвістики, соціолінгвістики, маркетингу, інтернет-комунікацій, прикладної математики.

Завданням веб-сервісу СТИМУЛУС є:

  1. Автоматизація проведення асоціативних експериментів у веб-площині і за допомогою мобільних пристроїв, спрощення зібрання відповідей респондентів, розширення просторових можливостей проведення експериментів, залучення ширшої респондентської аудиторії дистанційно.
  2. Надання науковцям зручного, багатофункціонального, науково протестованого та апробованого інструменту для досліджень, що грунтуються на асоціативному матеріалі.
  3. Створення масштабної асоціативної бази для дослідження динаміки мовної свідомості українського суспільства.
  4. Популяризація психолінгвістичних, когнітивних, асоціативних досліджень в Україні і в світі, осучаснення і розвиток української асоціативної лінгвістики.

Особливостями веб-сервісу СТИМУЛУС є можливість досліджувати:

  1. Окремі мовні одиниці.
  2. Цілісні фрагменти концептуальної і мовної картин світу.
  3. Зміст асоціативних полів.
  4. Конотації асоціативних полів.
  5. Асоціативну поведінку окремої особи, малих груп, соціальних груп, а також суспільства в цілому.

Для простої побудови асоціативного поля досліднику необхідно лише створити список стимулів і надіслати посилання респондентам.

Для більш грунтовних досліджень у додатку “Дослідження” дослідникові необхідно опрацювати отримані дані респондентів.

Побудову зведених таблиць, гістограм, графіків тощо сервіс СТИМУЛУС виконує з результатами дослідження автоматично.